INŻYNIER ELEKTRONIK - ELECTRICAL COMPONENT ENGINEER (LIBRARIAN)

Gdańsk (pomorskie)

oferta pojawiła się: 2021-03-31

Numer referencyjny: ECE/04/21

Ilość wakatów: 3

Termin składania: 2021-04-30

Opis

Inżynier Elektronik / Electrical Component Engineer (Librarian)You will be responsible for:
 • Creating electrical components documentation in system,
 • Verifying components datasheets and qualification status with suppliers,
 • Testing electrical components if needed,
 • Creating symbols and cells/packages/footprints,
 • Cooperation with local and remote engineering teams,
 • Participation in design reviews.
We have some expectations:
 • Experience in the field of electronic,
 • Good knowledge of electrical parameters of basic electronic components,
 • Practical skills in some CAD tools,
 • Master degree in Electronics or related,
 • Good English skills,
 • Communication skills.
What we can offer you is:
 • Work in rapidly developing company
 • Friendly work atmosphere with professional environment
 • Attractive salary
 • Attractive Trainings
 • Private health care, Life insurance for employees and their families
 • Multisport card
 • Social package
 • Home Office in selected days
Obowiązki :
 • Tworzenie dokumentacji elementów elektrycznych w systemie,
 • Weryfikacja arkuszy danych komponentów i statusu kwalifikacji u dostawców,
 • Testowanie komponentów elektrycznych w razie potrzeby,
 • Tworzenie symboli i komórek / pakietów / śladów,
 • Współpraca z lokalnymi i zdalnymi zespołami inżynierskimi,
 • Udział w przeglądach projektów.
Oczekiwania: 
 • Doświadczenie w dziedzinie elektroniki,
 • Dobra znajomość parametrów elektrycznych podstawowych elementów elektronicznych,
 • Praktyczne umiejętności korzystania z niektórych narzędzi CAD,
 • Wykształcenie wyższe w zakresie elektroniki lub pokrewny,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Komunikatywność.
Oferujemy :
 • Praca w szybko rozwijającej się firmie
 • Przyjazna atmosfera pracy z profesjonalnym środowiskiem
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Atrakcyjne szkolenia
 • Prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich rodzin
 • Karta Multisport
 • Pakiet socjalny
 • Home Office w wybrane dni
OSOBY ZAINTERESOWANE OFERTĄ, PROSZĘ O PRZESŁANIE CV POPRZEZ PONIŻSZY FORMULARZ.

W treści dokumentu aplikacyjnego prosimy o dopisanie:

1. obowiązkowo
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym ( CV ) w procesie rekrutacyjnym ECE/04/21 przez firmę ACTIO HR Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul.Strzeleckiej 7 B lok. 2.2 , oraz upoważniam ACTIO HR S p. z o.o. do ich przekazania potencjalnemu Pracodawcy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i w ramach umowy współpracy pomiędzy Agencją a Klientem .”

2. dobrowolnie
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym ( CV ) dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez firmę ACTIO HR Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul.Strzeleckiej 7 B lok. 2.2 , w tym również na inne stanowiska oraz upoważniam ACTIO HR Sp. z o.o. do ich przekazania potencjalnemu Pracodawcy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i w ramach umowy współpracy pomiędzy Agencją , a Klientem .”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Niniejsza oferta jest ofertą pracy tymczasowej.
Agencja Zatrudnienia nr 10554. 


 

Aplikuj

imię

nazwisko

telefon

e-mail

województwo

miasto

To cię powinno zainteresować: