INŻYNIER ELEKTRONIK TEAM LEADER

Gdańsk (pomorskie)

oferta pojawiła się: 2021-03-31

Numer referencyjny: IET/04/21

Ilość wakatów: 1

Termin składania: 2021-04-30

Opis

Biuro Rekrutacji Pracowników ACTIO-HR Sp. z o.o. dla Naszego Klienta – firmy produkcyjnej - poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Electrical Engineering Team Leader
PLACE TO WORK : GDAŃSK

You will be responsible for:
 • Managing the electronic design process according to international standards
  and internal processes and standards of company.
 • Coordinating and / or supervising tasks within the electronics projects,
 • Co-operation and support other engineering competences,
 • Very good knowledge of standards and procedures valid in company.
 • Division of work between team members,
 • Cooperation with local, remote and foreign teams,
 • Cooperation with clients in the field of entrusted electronic project,
 • Support to solve technical problems,
 • Active participation in peer reviews,
 • On-time execution of assigned tasks in compliance with the quality system valid for Merit,
 • Active participation in programs of technical and organizational innovations.
We have some expectations:
 • At least 5 years of experience in similar position,
 • Professional Master of science in Electronics or similar,
 • Experience in designing and testing of digital and analog circuits, signal measurement,
 • Experience in electronics design for EMI/EMC compliance for automotive industry will be an asset,
 • Practical skills in some CAD and simulation tools,
 • Very good English knowledge,
 • Methodical approach to problem solving
 • Experience in designing printed circuit boards of digital and analog circuits,
 • Willingness to develop PCB design skills,
 • Practical skills in some CAD tools, Knowledge of the Mentor Graphics tools will be an advantage,
 • Communication skills.
Będziesz odpowiedzialny za:
  • Zarządzanie procesem projektowania elektronicznego zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz wewnętrzne procesy i standardy firmy
  • Koordynowanie i / lub nadzorowanie zadań w ramach projektów elektronicznych,
  • Współpraca i wspieranie innych kompetencji inżynierskich,
  • Bardzo dobra znajomość standardów i procedur obowiązujących w firmie.
  • Podział pracy pomiędzy członków zespołu,
  • Współpraca z lokalnymi, zdalnymi i zagranicznymi zespołami,
  • Współpraca z klientami w zakresie powierzonego projektu elektronicznego,
  • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów technicznych,
  • Aktywny udział we wzajemnych ocenach,
  • Terminowe wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z systemem jakości.
  • Aktywny udział w programach innowacji technicznych i organizacyjnych.
Mamy pewne oczekiwania:
  • Co najmniej 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
  • Tytuł magistra elektroniki lub podobny,
  • Doświadczenie w projektowaniu i testowaniu układów cyfrowych i analogowych, pomiarze sygnałów,
  • Doświadczenie w projektowaniu elektroniki pod kątem zgodności z EMI / EMC dla przemysłu motoryzacyjnego będzie dodatkowym atutem,
  • Praktyczne umiejętności korzystania z niektórych narzędzi CAD i symulacji,
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • Metodyczne podejście do rozwiązywania problemów.
  • Doświadczenie w projektowaniu obwodów drukowanych obwodów cyfrowych i analogowych,
  • Chęć rozwijania umiejętności projektowania PCB,
  • Znajomość narzędzi Mentor Graphics będzie dodatkowym atutem,
  • Umiejętności komunikacyjne.

OSOBY ZAINTERESOWANE OFERTĄ, PROSZĘ O PRZESŁANIE CV POPRZEZ PONIŻSZY FORMULARZ.

W treści dokumentu aplikacyjnego prosimy o dopisanie:

1. obowiązkowo
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym ( CV ) w procesie rekrutacyjnym IET/02/21 przez firmę ACTIO HR Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul.Strzeleckiej 7 B lok. 2.2 , oraz upoważniam ACTIO HR S p. z o.o. do ich przekazania potencjalnemu Pracodawcy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i w ramach umowy współpracy pomiędzy Agencją a Klientem .”

2. dobrowolnie
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym ( CV ) dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez firmę ACTIO HR Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul.Strzeleckiej 7 B lok. 2.2 , w tym również na inne stanowiska oraz upoważniam ACTIO HR Sp. z o.o. do ich przekazania potencjalnemu Pracodawcy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i w ramach umowy współpracy pomiędzy Agencją , a Klientem .”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Niniejsza oferta jest ofertą pracy tymczasowej.
Agencja Zatrudnienia nr 10554. 


 

Aplikuj

imię

nazwisko

telefon

e-mail

województwo

miasto

To cię powinno zainteresować: