SOFTWARE DEVELOPER

Gdańsk (pomorskie)

oferta pojawiła się: 2021-03-31

Numer referencyjny: SDE/04/21

Ilość wakatów: 5

Termin składania: 2021-04-30

Opis

Biuro Rekrutacji Pracowników ACTIO-HR Sp. z o.o. dla Naszego Klienta – firmy produkcyjnej - poszukujemy kandydatów na stanowisko:
SOFTWERE DEVELOPER
PLACE TO WORK : GDAŃSK

You will be responsible for:
 • Designing, coding and testing software components.
 • Improving software development process.
 • Leading software activities in project.
 • Proposing new tools, solutions, methodologies for software development.
 • Sharing your knowledge.
 • Developing automatic test environment and automatic tests (when suitable).
 • Supporting mechanical and electrical competencies with ideas.
 • Active participation in project meetings.
 • Keeping contacts with clients (when suitable) in the area of software development.
 • Following SPICE and ISO26262 process.
We have some expectations:
 • Experience on similar position.
 • Knowledge of software programming C, C++, Python (or other scripting language).
 • Experience in software development process for automotive or industry.
 • Good English knowledge.
 • Methodical approach to problem solving.
 • Knowledge of software testing tools and methods.
Będziesz odpowiedzialny za:
 • Projektowanie, kodowanie i testowanie komponentów oprogramowania.
 • Usprawnienie procesu tworzenia oprogramowania.
 • Prowadzenie działań związanych z oprogramowaniem w projekcie.
 • Proponowanie nowych narzędzi, rozwiązań, metodologii tworzenia oprogramowania.
 • Dzielenie się wiedzą.
 • Tworzenie automatycznego środowiska testowego i testów automatycznych (jeśli jest to odpowiednie).
 • Wspieranie kompetencji mechanicznych i elektrycznych pomysłami.
 • Aktywny udział w spotkaniach projektowych.
 • Utrzymywanie kontaktów z klientami (w odpowiednich przypadkach) w zakresie tworzenia oprogramowania.
 • Zgodnie z procesem SPICE i ISO26262.


Mamy pewne oczekiwania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Znajomość programowania oprogramowania C, C ++, Python (lub inny język skryptowy).
 • Doświadczenie w procesie tworzenia oprogramowania dla motoryzacji lub przemysłu.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Metodyczne podejście do rozwiązywania problemów.
 • Znajomość narzędzi i metod testowania oprogramowania.


OSOBY ZAINTERESOWANE OFERTĄ, PROSZĘ O PRZESŁANIE CV POPRZEZ PONIŻSZY FORMULARZ.

W treści dokumentu aplikacyjnego prosimy o dopisanie:

1. obowiązkowo
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym ( CV ) w procesie rekrutacyjnym SDE/04/21 przez firmę ACTIO HR Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul.Strzeleckiej 7 B lok. 2.2 , oraz upoważniam ACTIO HR S p. z o.o. do ich przekazania potencjalnemu Pracodawcy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i w ramach umowy współpracy pomiędzy Agencją a Klientem .”

2. dobrowolnie
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym ( CV ) dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez firmę ACTIO HR Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul.Strzeleckiej 7 B lok. 2.2 , w tym również na inne stanowiska oraz upoważniam ACTIO HR Sp. z o.o. do ich przekazania potencjalnemu Pracodawcy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i w ramach umowy współpracy pomiędzy Agencją , a Klientem .”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Niniejsza oferta jest ofertą pracy tymczasowej.
Agencja Zatrudnienia nr 10554. 


 

Aplikuj

imię

nazwisko

telefon

e-mail

województwo

miasto

To cię powinno zainteresować: