SOFTWARE ENGINEERING TEAM LEADER

Gdańsk (pomorskie)

oferta pojawiła się: 2021-03-31

Numer referencyjny: SET/04/21

Ilość wakatów: 1

Termin składania: 2021-04-30

Opis

Biuro Rekrutacji Pracowników ACTIO-HR Sp. z o.o. dla Naszego Klienta – firmy produkcyjnej - poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Software Engineering Team Leader
Place of work: GdanskYou will be responsible for:
 • Giving direction to follow existing company standards in SW development process:
  • Collecting and analyzing SW requirements,
  • Preparing SW design documentation,
  • Preparing and performing tests to verify SW work products.
 • Supporting System Engineer to define system architecture.
 • Keeping contacts with clients in area of software tasks and their tests.
 • Play a role of mentor in solving technical problems.
 • Force to accomplish tasks in accordance to company quality standards and schedules.
 • Co-ordination and/or leading tests activities during project development.
 • Support co-operation with local and remote company teams.
 • Representing company as an engineering professional (e.g. member of professional organizations, author of patents and publications).
We have some expectations:
 • At least 5 years of experience in similar position,
 • Professional Master of science in Electronics, computer since or similar will be an asset,
 • Very good knowledge of software programming C, C++, Python (or other scripting language),
 • Experience in software development process for automotive industry will be an asset,
 • Knowledge of software testing tools and methods,
 • Very good English knowledge,
 • Methodical approach to problem solving.


Będziesz odpowiedzialny za:
 • Nadanie kierunku postępowania zgodnie z istniejącymi standardami firmy w procesie rozwoju oprogramowania:
 • Zbieranie i analizowanie wymagań SW,
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej oprogramowania,
 • Przygotowanie i wykonywanie testów w celu weryfikacji produktów pracy oprogramowania.
 • Wspieranie inżyniera systemu w definiowaniu architektury systemu.
 • Utrzymywanie kontaktów z klientami w zakresie zadań oprogramowania i ich testów.
 • Odgrywaj rolę mentora w rozwiązywaniu problemów technicznych.
 • Zmuszanie do wykonywania zadań zgodnie ze standardami jakości i harmonogramami firmy
 • Koordynacja i / lub prowadzenie testów podczas opracowywania projektu.
 • Wspieranie współpracy z lokalnymi i zdalnymi zespołami merytorycznymi.
 • Reprezentowanie firmy jako inżyniera (np. Członek organizacji zawodowych, autor patentów i publikacji).


Mamy pewne oczekiwania:
 • Co najmniej 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Professional Master of science in Electronics, komputer, ponieważ lub podobny będzie atutem,
 • Bardzo dobra znajomość programowania oprogramowania C, C ++, Python (lub innego języka skryptowego),
 • Doświadczenie w procesie tworzenia oprogramowania dla przemysłu motoryzacyjnego będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość narzędzi i metod testowania oprogramowania,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Metodyczne podejście do rozwiązywania problemów.OSOBY ZAINTERESOWANE OFERTĄ, PROSZĘ O PRZESŁANIE CV POPRZEZ PONIŻSZY FORMULARZ.

W treści dokumentu aplikacyjnego prosimy o dopisanie:

1. obowiązkowo
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym ( CV ) w procesie rekrutacyjnym SET/04/21  przez firmę ACTIO HR Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul.Strzeleckiej 7 B lok. 2.2 , oraz upoważniam ACTIO HR S p. z o.o. do ich przekazania potencjalnemu Pracodawcy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i w ramach umowy współpracy pomiędzy Agencją a Klientem .”

2. dobrowolnie
„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym ( CV ) dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez firmę ACTIO HR Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul.Strzeleckiej 7 B lok. 2.2 , w tym również na inne stanowiska oraz upoważniam ACTIO HR Sp. z o.o. do ich przekazania potencjalnemu Pracodawcy w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i w ramach umowy współpracy pomiędzy Agencją , a Klientem .”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Niniejsza oferta jest ofertą pracy tymczasowej.
Agencja Zatrudnienia nr 10554. 


 

Aplikuj

imię

nazwisko

telefon

e-mail

województwo

miasto

To cię powinno zainteresować: